MULTIMEDIJSKE USLUGE
Playout i ad-insertion

Cloud Headend za
OTT, DVB-C, IPTV
MREŽNE USLUGE
Široka paleta usluga prijenosa telekomunikacijskih kapaciteta bežičnim mikrovalnim i svjetlovodnim sustavima.
Vijesti

14.10.2016.
Odašiljači i veze d.o.o. uspješno završili prvu fazu digitalizacije televizije u Bosni i Hercegovini
Digitalni signal danas je u 12 sati svečano pustio ministar Ismir Jusko
11.3.2016.
Uskoro se očekuje početak emitiranja digitalnog TV signala na području BiH
Digitalno emitiranje TV signala tri javna servisa na širem području Sarajeva, Mostara i Ba
4.9.2015.
Nastavak realizacije Prve faze Projekta digitalizacije javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini
Digitalna zemaljska televizija na području Sarajeva, Banja Luke i Mostara.
19.6.2015.
Istekao rok za prelazak na digitalnu televiziju
Zadnji rok za prelazak na digitalnu televiziju istekao je 17. 6. 2015. godine.